http://karelia-zs.ru/plan_raboty_zakonodatelnogo_sobraniya/informaciya_o_rabote_zs_rk/

Информация о работе ЗС РК