http://karelia-zs.ru/presssluzhba/novosti/presspodhod_predsedatelya_zakonodatelnogo_sobraniya_elissana_shandalovicha_po_itogam_pervogo_v_etom_godu_zasedaniya_parlamenta/

Пресс-подход Председателя Законодательного Собрания Элиссана Шандаловича по итогам первого в этом году заседания парламента

Пресс-подход Председателя Законодательного Собрания Элиссана Шандаловича по итогам заседания карельского парламента 25 января 2018г.