http://karelia-zs.ru/presssluzhba/novosti/videopozdravlenie_predsedatelya_zakonodatelnogo_sobraniya_karelii_elissana_shandalovicha_s_nastupayuwim_novym_godom_i_rozhdestom/

Видеопоздравление Председателя Законодательного Собрания Карелии Элиссана Шандаловича с наступающим Новым Годом и Рождестом

Поздравление с наступающим Новым Годом и Рождеством Председателя Законодательного Собрания Карелии Элиссана Шандаловича