http://karelia-zs.ru/presssluzhba/novosti/videopozdravlenie_s_novym_2019m_godom_predsedatelya_zakonodatelnogo_sobraniya_respubliki_kareliya_elissana_shandalovicha/

Видеопоздравление с Новым 2019-м Годом Председателя Законодательного Собрания Республики Карелия Элиссана Шандаловича